Udplantningsplanter

Gødning akvatiske planter - hvordan og hvornår?


Akvatiske planter har faktisk ikke brug for nogen gødning, fordi haven dam indeholder naturlig gødning. Dog har nogle damplanter brug for et lille skub.

Det er almindeligt kendt, at planter i haven skal befrugtes fra tid til anden. I mange prøver opnås optimal vækst og rigeligt udbytte kun ved tilførsel af næringsstoffer. Men hvad med akvatiske planter? Har du virkelig brug for at befrugte akvatiske planter? Her er meninger og udtalelser fra damsejere og hobbygartnere forskellige. Mens en lille del helt klart går ind for befrugtning af akvatiske planter, er hovedparten imod denne foranstaltning.

Ja, du kan også befrugte akvatiske planter, men hvis akvatiske planter er overbefrugtede, er rådne eller brændende dagens orden. Derudover forbliver der for mange næringsstoffer i vandet, og dannelsen af ​​alger åbnes derefter. Befrugtningen af ​​vandhaven er derfor ikke baseret på handling, men kun på reaktionen, hvor kun specifik og økonomisk mad indføres i den naturlige cyklus.

Akvatiske planter befrugter kun i nødsituationer

Hvis planterne anbringes i dammen, er det ikke nødvendigt at tilføje gødning. Det bliver kun varmt, når planterne viser tegn på mangel, såsom en gullig farve og dårlig blomstring. Derefter kan der tilsættes næringsstoffer, forudsat at forringelsen i plantenes tilstand ikke har noget at gøre med, at dammen er for tæt. Men vær forsigtig: Damplanter, der ændrer farve, behøver ikke nødvendigvis at være syge. Akvatiske planter får en rødbrun farve, især om efteråret. Om nødvendigt er direkte befrugtning via vandet også mulig. Det er bedre at befrugte med vand, fordi dets effektivitet ikke er så intensivt, og befrugtningen er mere skånsom.