Idéer & inspiration

Bygning af et havehus - byggetilladelse ja eller nej?


Du har ofte brug for en byggetilladelse til en haveskur

Enhver i hans have Byg et havehus vil, han skal ikke bare gøre det, hvordan han vil have det, visse ting skal overvejes her Normalt har du ikke brug for en byggetilladelse.

Byggetilladelse afhænger af rumets volumen

Dette afhænger dog af, hvor stort huset er, og om et vist rumfang overskrides. Hvis dette er tilfældet, skal bygningen godkendes. Hvor meget plads du har afhænger af forbundsstaten og kan anmodes om fra det kommunale kontor.

Ingen bundplade

Havehuset må ikke have en betonplade som gulvbelægning, dette kræver også godkendelse.

Bemærk afstanden til ejendomsgrænsen

Du skal også tage afstande i betragtning. En haveskur skal være tre meter fra ejendomsgrænsen. Hvis du bygger direkte eller tættere på grænsen, må huset ikke være højere end tre meter.

Men også her er forskrifterne ofte forskellige og bør forhøres om inden konstruktion. Hvis du blot bygger i stedet, og naboen griber ind mod det, fordi konstruktionen er en krænkelse, skal huset rives ned igen.